ایالات متحده برای اعزام نیرو برای مقابله با تهدید روزافزون برای هند و آسیای جنوب شرقی از چین: مایک پومپئو

وزیر امور خارجه آمریكا افزود: ایالات متحده اطمینان خواهد داد كه به طور مناسب برای مقابله با ارتش آزادیبخش مردم (PLA) مقرر شده است. (ادای...