Rakesh Jhunjhunwala در فروش ولگردی و قانونی شکنی ؛ گاو نر بزرگ سهام تیتان را در میان سهام دیگر کاهش می دهد

در طی سه ماهه اکتبر-دسامبر ، گاو نر بزرگ در حال تصاحب سهام مختلف دارایی های خود بود.به نظر می رسد با افزایش در بازارهای...

PM Modi اعلام کرد صندوق بذر Startup India 1000 کرور ، برنامه هفتگی تلویزیونی Startup Champions را راه اندازی می کند

نمایش تلویزیونی Startup Champions یک برنامه 12 ساعته یک ساعته برای نمایش "نوآوری های مبتکران و کارآفرینان جوان و درخشان هند" خواهد بود.نخست وزیر نارندرا...