بیل گیتس می گوید مایکروسافت – TikTok یک “طحال زهر” را معامله می کند.  ممنوعیت برنامه کوتاه فیلم “عجیب” است

بیل گیتس می گوید مایکروسافت – TikTok یک “طحال زهر” را معامله می کند. ممنوعیت برنامه کوتاه فیلم “عجیب” است

مایکروسافت اکنون در نظر دارد تا خرید TikTok را از ایالات متحده به بازارهای دیگری از جمله کانادا ، استرالیا و نیوزلند گسترش دهد.بیل گیتس...