عربستان سعودی با اصلاح قوانین کار ، حقوق بیشتری به کارگران خارج از کشور اعطا می کند. جزئیات اینجا

این مطابق با تصویر عربستان سعودی در مورد حمایت از حقوق کارگران خارج از کشور است.قوانین کار در عربستان سعودی: قوانین کار عربستان سعودی توسط...

انتخابات آمریكا: به گفته كارشناسان ، از مأموریت تاریخی جو بایدن در هند استقبال خواهد شد

سیاست گذاران هندی دقیقاً مراقب نحوه نزدیک شدن رئیس جمهور بایدن به چین خواهند بود. (تصویر پرونده: IE)توسط باپادیتیا موکرجی و راجان کومارجوزف بایدن ،...

نتیجه نهایی انتخابات ایالات متحده 2020: جو بایدن به عنوان 46 امین رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب شد ، دونالد ترامپ شکست خورد

جو بایدن به عنوان چهل و چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انتخاب شد ، دونالد ترامپ شکست خورد. رسانه های بزرگ آمریکایی بایدن را...