پروازهای هند انگلیس از سر گرفته شد! قوانین قرنطینه را در دهلی ، دستورالعمل های آزمایش Covid ، هزینه در فرودگاه IGI بررسی کنید

فرودگاه دهلی در مشاوره ای برای مسافران گفت که بروشورهایی که از انگلیس وارد می شوند باید آزمایش اجباری RT-PCR Covid را در آن کشور...

به روزرسانی پروازهای هند انگلیس: چه زمانی خدمات پرواز تجاری از سر گرفته می شود؟ همه ی چیزهایی که لازم است بدانی

اخبار پروازهای هند انگلیس: در ابتدا ، دولت هند پروازها را از و به انگلیس تا 31 دسامبر متوقف کرد. (تصویر رویترز)آخرین پروازهای هند و...