دیگر به دلیل راه اندازی اولین تلفن هوشمند قابل تنظیم در دنیا توسط “لاوا” ، از دیگر موارد استفاده نکنید

لاوا Z6مارک داخلی Lava از روز پنجشنبه مجموعه ای از تلفن های هوشمند ارزان قیمت "ساخته شده در هند" را راه اندازی کرد که ممکن...