آیا برنامه های چینی مانند TikTok می توانند دادگاه ها را علیه ممنوعیت حرکت دهند؟ در اینجا آنچه می گویند قوانین است

پس از صدور دستور دولت مبنی بر ممنوعیت 59 اپلیکیشن چینی در 29 ژوئن ، توسط برخی گروههای فعال اینترنتی اینترنت سؤالاتی مطرح شد که...

امتحانات دانشگاه دهلی 2020: دانشجویان DU پرچم های فنی ، مقالات سؤال نادرست را هنگام امتحان آنلاین مسخره می کنند

امتحانات مسخره تا 8 ژوئیه ادامه خواهد یافت در حالی که امتحانات کتاب آزاد آنلاین از 10 ژوئیه آغاز می شود دانش آموزان و معلمان...