سرمایه گذاری های چینی در استارت آپ های هند 12 بار در سال 2019 به 4.6 میلیارد دلار در سال 2019 افزایش یافته است: GlobalData

Unicorns نوآوری هایی هستند که ارزش یک میلیارد دلار یا بالاتر از آن دارند. (رویترز)در مدت چهار سال گذشته 12 برابر رشد سرمایه گذاری های...