تامیل نادو به روزرسانی قفل COVID-19: دولت یک بار دیگر یکشنبه (یکشنبه) را مشاهده می کند.  تخلفات پراکنده گزارش شده است

تامیل نادو به روزرسانی قفل COVID-19: دولت یک بار دیگر یکشنبه (یکشنبه) را مشاهده می کند. تخلفات پراکنده گزارش شده است

خیابان شهر چنای در هنگام خاموش شدن قفل شدید به عنوان یک اقدام پیشگیرانه در برابر شیوع تاج ویروس ، در چنای ، تامیل نادو...
بیل گیتس می گوید مایکروسافت – TikTok یک “طحال زهر” را معامله می کند.  ممنوعیت برنامه کوتاه فیلم “عجیب” است

بیل گیتس می گوید مایکروسافت – TikTok یک “طحال زهر” را معامله می کند. ممنوعیت برنامه کوتاه فیلم “عجیب” است

مایکروسافت اکنون در نظر دارد تا خرید TikTok را از ایالات متحده به بازارهای دیگری از جمله کانادا ، استرالیا و نیوزلند گسترش دهد.بیل گیتس...