بودجه 2021 انتظارات برای شرکتهای نوپا: 7 منطقه اصلی دولت باید به آنها انگیزه دهد تا به بنیانگذاران استارتاپ ، سرمایه گذاران کمک کند.

بخش نوپا همچنان به دنبال حمایت دولت برای کمک به سهولت دسترسی به سرمایه ، تشویق فضای سرمایه گذاری داخلی و غیره خواهد بود.اتحادیه بودجه...

انتخابات Assam 2021: نخست وزیر نارندرا مودی به مردم بومی زمین اعطا می کند. می گوید دولت BJP دو موتوره متعهد به توسعه است

انتخابات آسام: نخست وزیر نارندرا مودی سخنرانی خود را با سلام و احوالپرسی به مردم آسامی آغاز کرد که مردم با تشویق شدید آنها پاسخ...

برداشت نارندرا مودی از هند جدید این است که تامیل نادو را شهروندان درجه دو قرار دهد: راهول گاندی

در این نمایشگاه راهول گاندی همبستگی خود را با مردم تامیل و منافع آنها ابراز داشت. رهبر کنگره راهول گاندی امروز به نخست وزیر نارندرا...