امروز به اشتراک بگذارید بازار | LIVE |  Sensex ، Nifty ، BSE ، NSE ، قیمت سهام ، به روزرسانی اخبار بورس اوراق بهادار 4 آگوست

امروز به اشتراک بگذارید بازار | LIVE | Sensex ، Nifty ، BSE ، NSE ، قیمت سهام ، به روزرسانی اخبار بورس اوراق بهادار 4 آگوست

با پایان دادن به Nifty 50 زیر علامت 11000 در روز دوشنبه ، تحلیلگران انتظار ضعف بیشتر در بازارهای سهام را دارند.اشتراک اخبار امروز |...
امروز به اشتراک بگذارید بازار | LIVE |  Sensex ، Nifty ، BSE ، NSE ، قیمت سهام ، به روزرسانی اخبار بورس سهام در 3 آگوست

امروز به اشتراک بگذارید بازار | LIVE | Sensex ، Nifty ، BSE ، NSE ، قیمت سهام ، به روزرسانی اخبار بورس سهام در 3 آگوست

سهام بانکهای بانکی بخش خصوصی با HDFC بانک بدترین عملکرد را داشتند و بانک کوتاک مهیندرا بیشترین سود را از دست داد.اشتراک اخبار امروز |...