طرح کوانتومی ظرف چند ماه آماده خواهد شد.  ما با دیگران برگشت ناپذیر نیستیم: پروفسور Ashutosh Sharma ، وزیر ، DST

طرح کوانتومی ظرف چند ماه آماده خواهد شد. ما با دیگران برگشت ناپذیر نیستیم: پروفسور Ashutosh Sharma ، وزیر ، DST

فناوری کوانتومی در حال ظهور است و همچنین بسیار مختل کننده است.دو هفته پیش ، وزارت انرژی ایالات متحده طرح خود را از اینترنت کوانتومی...
برنامه ویدئویی کوتاه Chingari علاقه سرمایه گذاران را برای تبدیل شدن به پاسخ هند به TikTok ، کاهش می دهد.  بودجه را افزایش می دهد

برنامه ویدئویی کوتاه Chingari علاقه سرمایه گذاران را برای تبدیل شدن به پاسخ هند به TikTok ، کاهش می دهد. بودجه را افزایش می دهد

Chingari به تولیدکنندگان محتوا می پردازد 30 درصد از درآمد خود را از مارک ها کاهش می دهد.ممنوعیت برنامه فیلم کوتاه چینی Chingari جایگزین هندی...