پرواز هواپیمایی ایر هند اکسپرس از زمین های سقوط دبی در فرودگاه کالیکات ، تلفات وحشت |  به روز رسانی های زنده

پرواز هواپیمایی ایر هند اکسپرس از زمین های سقوط دبی در فرودگاه کالیکات ، تلفات وحشت | به روز رسانی های زنده

174 مسافر در هواپیما بودند.کرالا: یک هواپیما ایر هندوستان اکسپرس هنگام فرود در فرودگاه Karipur ، Kozhikode از باند فرودگاه خاموش کرده است. DGCA اعلام...