دادگاه آپکس به Delhi HC اعلام کرد که ظرف 15 روز در مورد درخواست های دارویی دیابت AstraZeneca تصمیم بگیرید

HC هفته گذشته درخواست جهانی داروسازی را برای جلوگیری از بازاریابی داروی ضد دیابت پرفروش توسط شرکت های داخلی رد کرده بود.دادگاه عالی روز دوشنبه...

ویروس کرونا ویروس: بعد از احمدآباد ، گجرات در سه شهر دیگر قانون منع رفت و آمد شبانه اعمال کرد. جزئیات را بررسی کنید

از جمله شهرهای مادیا پرادش که دولت در آنها شبانه روزی ممنوعیت حصر مقرر کرده است می توان به بوپال ، راتلام ، ایندور ،...

در حالی که دهلی با موج سوم عفونت های Covid مبارزه می کند ، AIIMS درایو جذب نیرو را راه اندازی می کند ، DRDO 250 دستگاه تهویه می فرستد

در پنج روز گذشته بیش از 400 تخت ICU به بیمارستان های دولتی و خصوصی اضافه شد. (عکس پرونده)دهلی در حال افزایش زیرساخت های درمانی...