Coronavirus هند به روزرسانی LIVE State حکیم: اخبار واکسن COVID19 امروز | موارد کروناویروس در دهلی ، ماهاراشترا ، حیدرآباد ، بنگلور ، کاراناتاکا ، تامیل نادو

به روزرسانی اخبار زنده Coronavirus هند را بررسی کنید.آخرین اخبار جدید (5 ژوئیه) Coronavirus Statewise: وزیر امور خارجه اروین کجریوال امروز گفت که اکنون اکثر...

هیچ محدودیتی برای هیدروکسی کلروکین ، لپیناویر / ریتونوویر در مراقبت COVID وجود ندارد؟ WHO به محاکمات HCQ پایان می دهد

WHO می گوید این تصمیم آزمایشات احتمالی در مورد بیمارانی که در بیمارستان بستری نیستند ، یا در مورد کسانی که داروها را قبل از...

آیا برنامه های چینی مانند TikTok می توانند دادگاه ها را علیه ممنوعیت حرکت دهند؟ در اینجا آنچه می گویند قوانین است

پس از صدور دستور دولت مبنی بر ممنوعیت 59 اپلیکیشن چینی در 29 ژوئن ، توسط برخی گروههای فعال اینترنتی اینترنت سؤالاتی مطرح شد که...