کار که صحبت می کند | بررسی آگهی 27 ژوئیه – 2 آگوست 2020

کمپین های تجاری که شایسته این هفته در کانون توجه قرار دارند.توسط گوکول کریشناموارسفیس بوک | Dil Kholo ، Duniya Khulegi[embed]https://www.youtube.com/watch؟v=_jX0c25rAjI[/embed][embed]https://www.youtube.com/watch؟v=_jX0c25rAjI[/embed][embed]https://www.youtube.com/watch؟v=_jX0c25rAjI[/embed][embed]https://www.youtube.com/watch؟v=gerizmHkxXE[/embed][embed]https://www.youtube.com/watch؟v=gerizmHkxXE[/embed][embed]https://www.youtube.com/watch؟v=gerizmHkxXE[/embed]واقعیت این است که ،...