بودجه 2021 انتظارات برای تولید الکترونیک: تولید الکترونیک – بلور خیره موج رشد در هند است

طرح EMC 2.0 به میزان قابل توجهی به رشد اقتصاد دیجیتال کمک خواهد کرد.توسط Sandeep Dasguptaبودجه 2021 انتظار برای تولید الکترونیک: همزمان با چشم انداز...

Rakesh Jhunjhunwala در فروش ولگردی و قانونی شکنی ؛ گاو نر بزرگ سهام تیتان را در میان سهام دیگر کاهش می دهد

در طی سه ماهه اکتبر-دسامبر ، گاو نر بزرگ در حال تصاحب سهام مختلف دارایی های خود بود.به نظر می رسد با افزایش در بازارهای...

PM Modi اعلام کرد صندوق بذر Startup India 1000 کرور ، برنامه هفتگی تلویزیونی Startup Champions را راه اندازی می کند

نمایش تلویزیونی Startup Champions یک برنامه 12 ساعته یک ساعته برای نمایش "نوآوری های مبتکران و کارآفرینان جوان و درخشان هند" خواهد بود.نخست وزیر نارندرا...