مجسمه وحدت: SpiceJet برای شروع سرویس هواپیما از احمدآباد ، بررسی تاریخ ها ، برنامه پرواز ، قیمت بلیط

سرویس هواپیمای دریایی بین مجسمه وحدت در کوادیا و ساحل رودخانه صبرماتی در احمدآباد زمان سفر را تقریباً به نیم ساعت کاهش می دهد. (تصویر-...

حجم UPI در این دو حالت کاهش می یابد ، حتی مانند جهش در سایر حالت ها. شدیدترین افزایش در 7 خواهر

در کنار بخش دولتی ، سایر نهادهای اقتصادی به سرعت از دیجیتالی شدن به عنوان ابزاری توانمند در فعالیت های خود استفاده می کنند.اوتار پرادش...