مشکل ویروس کرونا برای سینما هنوز خیلی دور است! طبق نظرسنجی ، اکثر تماشاگران فیلم هنوز تمایلی به بازدید از سالن ها ندارند

برخی از ایالت ها با احتیاط به خواسته های صنعت سینما مبنی بر اجازه افتتاح سالن هایی از جمله ماهاراشترا و ادیشا تن نداده اند.پس...