کالج های DU اکنون کارت های داده ، لپ تاپ ، معافیت از هزینه ، مشاوره برای کمک به دانشجویان در کلاس های آنلاین ارائه می دهند

دانشکده های DU همچنین در تعامل یک به یک برای مراقبت از سلامت روان خود در جهت مقابله بهتر با موانع تحصیل در شرایط همه...