مرز و بوم مرز هند و چین: گفتگوهای سطح فرمانده سپاه از ساعت 11 بامداد امروز در مورد جدایی بیشتر در شرق لاداخ آغاز می شود

مرز و بوم مرز هند و چین: گفتگوهای سطح فرمانده سپاه از ساعت 11 بامداد امروز در مورد جدایی بیشتر در شرق لاداخ آغاز می شود

ارتش چین قبلاً از دره گالوان و برخی نقاط اصطکاک دیگر عقب رانده شده بود ، اما عقب نشینی نیروها همانطور که هند خواستار آن...