نخست وزیر نارندرا مودی از دیوالی در Longewala Post راجستان تجلیل می کند ، می گوید “هر هندی به سربازان ما افتخار می کند”

نخست وزیر نارندرا مودی در Longewala در Rajasthan Jaisalmer (با احترام: توییتر / ANI)نخست وزیر نارندرا مودی امسال نیز دیوالی را با سربازان جشن می...