کارخانه های تولید قند: UP نمی تواند به کشاورزان پرداخت کند ، کارخانه های ماهاراشترا نمی توانند به کارگران پرداخت کنند

کارگران صنعت قند ماهارشترا نیز به دنبال توافق دستمزد جدید هستند ، زیرا قرارداد قبلی در مارس سال گذشته منقضی شد. ماهاراشترا دارای بیش از...