در اینجا آنچه HDFC ، ICICI ، SBI MF خریداری کرده و در ماه دسامبر فروخته شده است ؛ صندوق های سرمایه گذاری مشترک به ثبت خروجی ها ادامه می دهند

در آخرین ماه دهه گذشته ، طرحهای صندوق سرمایه گذاری سهام محور با بازده خالص 10 هزار کرور روپیه با حداکثر خروجی از صندوقهای Largecap...