مواد تشخیصی برای تست های تست تست RT-PCR 4.7 lakh ، 50،000 تست آنتی ژن سریع که توسط ICMR به دهلی رایگان داده می شود

دهلی دارای 34 بیمارستان اختصاصی COVID است.وزارت بهداشت اتحادیه می گوید ، برای تقویت تلاش های مدیریت COVID-19 در پایتخت ملی ، شورای تحقیقات پزشکی...

رئیس جمهور آمریكا دونالد ترامپ تخریب آثار ملی را به مجازات ارتكابی مجازات تا 10 سال زندان محكوم می كند

دادستان کل کلیه اقدامات مناسب را علیه افراد و سازمانها انجام خواهد داد.دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریكا دستور دادرسی را برای پیگرد قانونی در مورد...