این دو سهام را با پشتیبانی قوی از نمودارها خریداری کنید. روند صعودی میان مدت نیفتی دست نخورده باقی مانده است

روند کوتاه مدت Nifty همچنان صعودی است. تصویر: رویترزتوسط Nagaraj Shettiحرکت شدید روند رو به افزایش در بازار برای سومین جلسه متوالی روز چهارشنبه ادامه...