وزیر اتحادیه Smriti Irani در میان کمپین شدید نظرسنجی بیهار آزمایش عفونت Covid-19 را مثبت اعلام کرد

اسمریتی ایرانی یکی از ستارگان اصلی ستاد BJP برای انتخابات مجمع بهار است. (عکس پرونده PTI)اسمریتی ایرانی ، وزیر اتحادیه در کابینه نارندرا مودی ،...

دولت: سیاست تجارت الکترونیکی در “مراحل نهایی” تهیه پیش نویس ؛ سیاست تجارت خرده فروشی برای سود 65 میلیون معامله گر کوچک

راه اندازی سیاست تجارت الکترونیکی در زمانی انجام می شود که این بخش شاهد افزایش رقابت از سوی یک بازیگر جدید است.سیاست تجارت الکترونیکی هند...